class-yuklendiginde-uye-erisimi

<?php

class test{

public $mesaj='Yeni';

public function getir($veri){

return $veri;

}

}

// php 5.4 öncesi özellik ve method erisim

$nesne=new test();

echo $nesne->mesaj."&nbsp";

echo $nesne->getir("Merhaba");

echo "<br>";//php 5.4 ile özellik ve methoda erişim

echo(new test())->mesaj."&nbsp";

echo(new test())->getir("Merhaba");

?>Çıktısı :

Yeni Merhaba

Yeni Merhaba