class-varmi-yokmu

Bir Sınıfın Varlıgını Arastıtır.
<?php

class ornekclass{

public function __construct(){

echo "--Örnek Sınıfımız ";

}


public function __destruct(){

echo "--Bitiş";

}

}


echo class_exists("ornekclass") ? "Sınıf Var <br>" :"Sınıf Yok <br>";

echo class_exists("Xyclass") ? "Sınıf Var" :"Sınıf Yok";


?>