class-use-kullanimi

Sınıfları namspace tanımlamasından yola cıkarak use direktifi ile cagıra biliriz
tekil Kullanım
<?php
namespace isim ;
class test {
public function mesaj() {
return "Test sınıf";
}
}
use isim\test;
$m = new test();
echo $m->mesaj();
?>
birden Fazla İsim alt isim kullanımı
namespace isim1\isim2 ;
class test {
public function mesaj() {
return "Test sınıf";
}
}
use isim1\isim2\\test;
$m = new test();
echo $m->mesaj();
?>