class-trait

PHP 5.4 Sürümü İle Gelen Bir Özellik.
trait Özellik Anlamına Gelir.
Çoklu Katılım Yabmayı Sağlar.
İsdediğimiz Sınıfta İstetiğimiz Kadar Kullanabiliriz.
trait Yapısına Yrni Özellikler Ve Methot Eklebiliriz.

<?php
trait mesaj1{
public function yaz1() { echo 'Merhaba 1<br>'; }
public function yaz3() { return 'Merhaba 3<br>';}
}

trait mesaj2{
public function yaz2() {
echo 'Merhaba 2<br>';
echo self::yaz3() ;}
}

class mesaj{
use mesaj1, mesaj2;//use operatörü ile trait çağırıyoruz
public function goster() { echo 'Merhaba 4<br>'; }
}

$nesne = new mesaj();
$nesne->yaz1(); // trait mesaj1 metodu
$nesne->yaz2(); // trait mesaj2 metodu
$nesne->goster(); // mesaj sınıfı metodu
?>

Çıktısı :
Merhaba 1
Merhaba 2
Merhaba 3
Merhaba 4