class-tostring

__toString Methodu echo Ve print Fonctionlari İle Kullanılan Sihirli Methodtur.
echo Ve print İle Sınıf nesnesi Yazdırıldığında Devreye Girer.

<?php
class tostring{
public $yazi;
public function ad($ad){
$this->yazi = $ad;
}
public function __toString(){
return "__toString Yazısı";
}
}
$a= new tostring();
$a->ad("Ad Yazısı<br>");
echo $a->yazi;
echo $a;
?>

Cıktısı :
Ad Yazısı
__toString Yazısı