class-static

sınıfadı::özellik
Bir Sınıfın Özelliğine Her Yerden Erişilebilinir. Özellik Static Olarak Tanımlanmıs Olmalıdır.
self::özellik
Bir Sınıfın Özelliğine Sadece O Sınıfın İçinde Erişilir. Özellik Static Olarak Tanımlanmıs Olmalıdır.
parent::özellik
Miras Devir Alınan Sınıfın Özelliğine Türetilmiş Sınıf İçinde Erişilir. Özellik Static Olarak Tanımlanmıs Olmalıdır.
sınıfadı::method
Bir Sınıfın methoduna Her Yerden Erişilir. Method Static Olarak Tanımlanmıs Olmalıdır.

<?php
class artan{
public static $siralama=0;
function metodum(){
self::$siralama += 2;
echo self::$siralama . "n";
}
}
class sayan extends artan {
public static $siralama = 0;
static function digermethod(){
echo parent::$siralama ."n";
echo self::$siralama ."n";
}
}
$durum1= new artan();
$durum1->metodum();
$durum2 = new artan();
$durum2->metodum();
$durum3= new sayan();
$durum3->digermethod();
?>
Ekran Çıktısı :
2 4 4 0

static Özelliklerine ok -> Operatörü İle Erişilmez.
static Özelliklerine this Operatörü İle Erişilmez.
static Özelliklerine Miras ( Katılım ) İle Devalınmaz. Çünkü Nesneler Bağımsışdır.
static O Sınıfın Nesneleri Ulasabilinir.
Methodlar static Olabilirler.
static üye ve methodları public, private Veya protected Olabilir.