class-self-ve-parent

self::method()
Bir Sınıfın Methoda (function) Sadece o Sınıf İçinde Erirşilir.
parent::method()
Miras Alınan Sınıfın Method Türetilmiş Sınıf İçinde Erişilir.

Sınıfın İçinden Erişmek İçin self ve parent Anahtarlar sözcüklerini Kapsama ( :: ) Operratörü İle Birlikde Kullanılır.
<?php
class uyeler{
public $isim;
public function uyegetir(){
echo $this->isim = "Gökhan Özpay";
}
public function uyead(){
self::uyegetir();
}
}
class kayit extends uyeler{
public function kaydet(){
echo "Kayıt Yapılan Üyenin Adı:n";
parent::uyead();
}
public function tamamla(){
self::kaydet();
}
}
$b= new kayit();
$b->tamamla();
?>
Ekran Çıktısı :
Kayıt Yapılan Üyenin Adı: Gökhan Özpay