class-namespace-dizin-yolu

dizin yolu göre namespace tanımlmasi
sınıflar hangi kloser icindese o klasor adı onlar ıcın namespace ısmı olarak tanımlanır

control klasörü test.php
<?php
namespace controller;
class test {
public function mesaj() {
resturn "test sınıfı";
}
}
?>

model klasörü test.php
<?php
namespace model;
class test {
public function mesaj) {
return "test sınıf 2";
}
}
?>

namespace ve use direkdiflerine göre autoload fonctionu asağıdaki gibi app dizini ortak dizin yolu olarak kodlandıgında sınıflar otomatik
oraka buldukları dızınden cağrılır.
index.php
<?php
ini_set('display_errors', 1);
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
spl_autoload_register(function($className) {
$sp = DIRECTORY_SEPARATOR;
$className = strtr($className, '\\', $sp);
$file = __DIR__ . $sp . 'App' . $sp.$className . '.php';
require_once($file);
});
use controller\test;
$m = new test();
echo $m->test();
use model\test as test2;
$m = new test2();
echo $m->test();
?>