class-method-varmi

Bir Sınıfa Ait Method Varlığını Test Eter.
<?php

class sepet{

public function urunler($urun){

echo $urun;

}


}

$sepetimiz=new sepet();

echo method_exists($sepetimiz,"urunler") ? "urunler Method Var ":" urunler Method Yok";

echo"<br>";

echo method_exists($sepetimiz, "siparis") ? "Siparis Method Var" :"Siparis Method Yok";


?>