class-magic-methodlar

__construct() :
Sınıfın Kurucu Methodu Sınıf Başltıldıgında Devreye Girer
__destruct() :
Sınıfın Yıkıcı Methodu Sınıfın Çalışması Bittiğinde Devreye Girer
__call() :
Sınıfın Olmayan Methodu Çağırıldığında Devreye Girer
__callStatic() :
Sınıfın Olmayan Staric Methodu Çağrıldığnda Devreye Girer
__get() :
Sınıfın Olmayan Bir Özelliği Çağrıldığında Devreye Girer
__set() :
Sınıfın Olmayan Bir Özelliğine Değer Verildiğinde Devreye Girer
__isset() :
Sınıfın Olmayan Bir isset(),empty() İle Sınamasında Devreye Girer
__unset() :
Sınıfın Olmayan Bir Özelliği unset() İle Tanımsız Yapıldığında Devreye Girer
__sleep() :
Sınıf Nesnesine serialize İşlemi uygulandığında Devreye Girer
__wakeup() :
Sınıf Nesnesine unserialize İşlemi Uygulandığında Devreye Girer
__tostring() :
Sınıf Nesnesi echo yada print İle Yazıldığında Devreye Girer
__set_state() :
Sınıf Nesnesi var_export() İle Kullandığında Devreye Girer
__clone() :
clone anahtarı İle Sınıfın Kopyalanması Durumda Devreye Girer

Tablodaki Methodların Hebsi PHP İçin Sihirli Method Olarak Tanımlanmısdır.
Method İsimleri __ İki ALt Çizgi İle Başlıyorsa Bu PH;P İçin Sihirli Bir Method Olarak Değerlenir.