class-kurucu-yikici

_construct Kurucu Yöntem

_destruct Yıkıcı YöntemKurucu Yöntem Bir Sınıfın Çalıştığında (Çağrıldığında) Devreye Girer.

Kurucu Method İsteye Bağlı Birden Fazla Parametre Alabilir.

Yıkıcı Yöntem Sınıfın Çalışması Bittiğinde Devreye Girer.Örneğin _construct Method İle Veritabanına Bağlanılır İşimiz Bittiğinde _destruct Method İle Veritabanı Erisimini Sonlandırabiliriz.class mySQL {

public $sql, $db;

function _construct() {

.....

}

function _destruct() {

.....

}

}

Kullanımı Bu Şekilde Örnek Yazarsak

class mySQL {

public $sql, $db, $sorgu;

public function _construct() {

$this->db = @new mysqli('localhost', 'root', '1234', "deneme");

if($this->db->connect_errno) die ("Hata: " .$this->db->connect_error);

$this->db->set_charset('utf8');

echo 'Bağlantı Yapıldı';

}

public function _destruct() {

$this->db->close();

echo 'Bağlantı Sona Erdi';

}

}

//Ekrana yazdırma

$db= new mySQL();

$db->_construct();

$db->_destruct();

Şeklinde Yabılır Buna Ekle Güncelle Sil Gibi Veritabanı İşlemleride Ekliye Biliriz.