class-kapsama

Bir Sınıfın Öğelerine Ya Da Methodlarına Erişilebilmeyi Sağlayan Simgedir ( ::)
sınıf_adı :: uye_fonction_adı;
sınıf_adı :: Sabit_Eleman_adı;
Sınıf İçi Sınıf Dışı İsim Benzemeleri Üzere Kullanıma Sunulmusdur.
<?php
class a{
public static function c(){
echo "A sınıfının fonctionu a::c().<br>";
}
}
class b extends a {
public static function c () {
echo "B Sınıfın fonctionu b::c().<br>";
a::c();
}
}
a::c();
$b= new b;
$b->c();
?>
Çıktısı :
A sınıfının fonctionu a::c().
B Sınıfın fonctionu b::c().
A sınıfının fonctionu a::c().