class-gorunurluk

Sınıfın Dışardan Gelebilcek Değişimleri Özellik ve Methodları Engellemek İçin Kullanılır.public :

Olarak Tanımlanan Öğelerre Heryerden Erişim Sağlanılır.protected:

Tanımlanmıs Öğelere Miras Yolu ile ya da Ana Sınıf İçinde Erisim Sağlanır.private :

Tanımlanmış Öğelere Sadece o Sınıf İçinde Erisim Sağlanır.class Sınıf_ismi {

private: özellik yada method

....

protected : özellik yada method

.....

public : özellik yada method

.....

}Özelliklerin Görünürlüğü

Sınıfın functionları Gibi Sınıf Özelliklerini de Görürluk Verilir.

< ?php

class gorunum {

public $a = "Genele Açık";

protected $b ="Korumalı";

private $c = "Özel Kullanım";

public function yaz() {

echo $this->a;

echo $this->b;

echo $this->c;

}

}

$oku= new gorunum();

echo $oku->a; //Kod Ekrana yazılır

echo $oku->b; //Kod Ekrana Yazmaz Hata Verir Çünkü korumalı

echo $oku->c; //Kod Ekrana Yazmaz Hata Verir Çünkü korumalı

$oku->yaz(); // Kod Çalışır Sınıf İçinde Korumalı Kullanılmıs

?>Method Görünürlüğ

Method Herhangibi Bir Görünürlük Verilmisse o Method public Olarak Değerlendirilir.< ?php

class method {

public function __construct() { echo "İlk Yuklenenn"; }

public function genel() {echo "Genel Kullanımn"; }

protected function korunan() { echo "Korunaklı İçerikn"; }

private function ozel() { echo "Özel kullanımn"; }

public function hebsi() {

$this->genel();

$this->korunan();

$this->ozel();

}

}

$nesne= new method();

$nesne->genel(); //Kod Çalısır

$nesne->korunan(); //Kod Calısmaz

$nesne->ozel(); //Kod Calısmaz

$nesne->hebsi(); //Sınıf İçinde Kullanılmıs Çalısır

?>